Nowa kładka nad Ślęzą – istotne połączenie dla Muchoborów i znaczący element miejskiej inwestycji

Nowa kładka nad Ślęzą – istotne połączenie dla Muchoborów i znaczący element miejskiej inwestycji

Zbudowana 30-metrowa konstrukcja przerzucona nad rzeką Ślęza jest nie tylko przedłużeniem ul. Francuskiej z Muchoboru Małego, ale również stanowi kontynuację ul. Trawowej w Muchoborze Wielkim. Całość projektu, którego koszt wyniósł 4 mln zł, została sfinansowana z funduszy Polskiego Ładu, co podaje do wiadomości Urząd Miejski Wrocławia.

Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia, zaznaczył, że obecny rok przynosi miastu zróżnicowane inwestycje – od dużych, o wartości sięgającej setek milionów złotych, aż po mniejsze, ale równie istotne dla mieszkańców, takie jak właśnie kładka nad Ślęzą. Jak podkreślił Sutryk, te ostatnie mają kluczowe znaczenie dla codziennego poruszania się ludności miejskiej.

Bartłomiej Tylkowski, stojący na czele zarządu osiedla Muchobór Wielki, zwrócił uwagę na fakt, że nowo wybudowana kładka nad Ślęzą to ważne udogodnienie komunikacyjne dla obu Muchoborów. Zdaniem Tylkowskiego, kładka ta nie tylko usprawni przemieszczanie się pomiędzy tymi dwoma obszarami miasta, ale również poprawi dostęp do miejsc rekreacji nad rzeką oraz działek ogrodniczych. Dodatkowo w najbliższej przyszłości planowane są połączenia tej przeprawy z już istniejącymi drogami rowerowymi, czym skonstruowany zostanie nowy korytarz komunikacyjny.