Odwołany alarm powodziowy dla 18 osiedli Wrocławia – ale zagrożenie wciąż realne

Odwołany alarm powodziowy dla 18 osiedli Wrocławia – ale zagrożenie wciąż realne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zawiesił wczoraj, we wtorek, alarm powodziowy, który dotyczył 18 osiedli we Wrocławiu. W niedzielę wydano najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed zalaniem z uwagi na dynamicznie rosnący poziom wód rzek Bystrzyca i Ślęza. Przyczyną tego stanu były intensywne opady deszczu, które nawiedziły miasto w niedzielę.

Pomimo odwołania alarmu, IMGW zastrzega możliwość jego ponownego wprowadzenia – wszystko zależy od sytuacji hydrologicznej na obu rzekach. Ślęza, w miejscowości Bielany Wrocławskie, we wtorek rano osiągnęła poziom 244 cm – to aż o 12 cm więcej niż dzień wcześniej. Progowe wartości dla stanów ostrzegawczego i alarmowego wynoszą tam odpowiednio 270 cm i 300 cm. Z kolei Bystrzyca w Jarnołtowie ma obecnie poziom 136 cm i ledwie brakuje jej blisko metra do osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Jednak jak podkreśla IMGW, większe ilości wody dopiero jeszcze przepływają do Wrocławia.

Mimo że we wtorek rano poziomy wód Ślęzy i Bystrzycy na terenie Wrocławia były stabilne, nie oznacza to końca zagrożenia. Obie rzeki nadal przekraczały stany alarmowe. W przypadku Ślęzy w Borowie pod Strzelinem, poziom rzeki wynosił 225 cm (spadek z 258 cm z dnia poprzedniego), przekraczając tym samym stan alarmowy wyznaczony na 200 cm.
Również Czarna Woda – dopływ Bystrzycy – w Gniechowicach notowała poziom przekraczający próg alarmowy. Odnotowano tam 219 cm (spadek z poprzednich 238 cm), przy stanach alarmowych ustalonych na poziomie 180 cm.

Trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego jest najwyższym stopniem alarmu dla rzek i terenów przyległych do nich. To sytuacja krytyczna, generująca realne zagrożenie dla obszarów nadrzecznych. Może prowadzić do wystąpienia wody z koryta rzeki i zalania terenów przybrzeżnych. Utrzymywanie się wysokich stanów wód może skutkować stratami materialnymi oraz zagrażać życiu ludzi. Rekomenduje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie aktualizacji komunikatów dotyczących zmian sytuacji pogodowej i hydrologicznej.