Planowane duże badanie ruchu drogowego we Wrocławiu po Świętach Wielkanocnych

Planowane duże badanie ruchu drogowego we Wrocławiu po Świętach Wielkanocnych

Po obchodach Świąt Wielkanocnych, we Wrocławiu oraz w dziewięciu przyległych gminach, zostanie przeprowadzone obszerne badanie ruchu drogowego. Celem tego badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania zadawane przez ankieterów wybranym losowo mieszkańcom regionu.

Zebrane informacje będą następnie wykorzystane do planowania przyszłych inwestycji infrastrukturalnych oraz ewentualnych korekt w funkcjonowaniu lokalnej komunikacji zbiorowej. Gromadzenie danych pozwoli na dokładniejsze dopasowanie oferty transportowej do potrzeb mieszkańców, co z kolei przyczyni się do poprawy efektywności systemu transportowego regionu.