Prace nad ustaleniem warunków technicznych dla skrzyżowań linii kolejowych i tramwajowych rozpoczęte przez Ministerstwo Infrastruktury

Prace nad ustaleniem warunków technicznych dla skrzyżowań linii kolejowych i tramwajowych rozpoczęte przez Ministerstwo Infrastruktury

Procedury mające na celu określenie standardów technicznych dla punktów, gdzie krzyżują się tory tramwajowe i kolejowe, zostały zapoczątkowane przez Ministerstwo Infrastruktury. W liście wysłanym 21 lutego do prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, ministerstwo przyznało, że problem związany z tym typem skrzyżowań jest trudny do rozwiązania. Z tego powodu resort planuje przeprowadzić konsultacje na poziomie międzyresortowym, ale także konsultacje specjalistyczne – w tym przypadku Wrocław został zaproszony do udziału w dyskusji nad projektem. To stanowi istotną zmianę i dobry sygnał dla miasta, gdyż do tej pory brak odpowiednich regulacji uniemożliwiał realizację projektu budowy trasy tramwajowej w dzielnicy Jagodno.

– (…) W ramach starań o umożliwienie technicznego wykonania planowanej trasy tramwajowej do Jagodna oraz innych podobnych inwestycji, pragnę poinformować, że rozpocząłem prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, które muszą spełniać miejsca, gdzie linie kolejowe krzyżują się z liniami tramwajowymi, a także ich lokalizacji – napisał w liście do prezydenta Wrocławia Piotr Malepszak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Plan jest taki, że projekt rozporządzenia ma być przedmiotem konsultacji międzyresortowych oraz publicznych przed końcem pierwszego kwartału 2024 roku.

– Gorąco zachęcam do aktywnego udziału w pracach w ramach wyżej wspomnianych konsultacji – dodał wiceminister Malepszak.