Program Zielone Płuca Wrocławia – przywracanie zieleni do codziennego otoczenia mieszkańców

Program Zielone Płuca Wrocławia – przywracanie zieleni do codziennego otoczenia mieszkańców

Zdrowe i ekologiczne otoczenie dla mieszkańców to jeden z priorytetowych obszarów na które Wrocław planuje skupić swoje działania w najbliższych latach. Inicjatywa pod nazwą „Zielone Płuca Wrocławia” zakłada większy dostęp do zielonych przestrzeni, takich jak parki czy skwery, w odległości nie większej niż 300 metrów od miejsca zamieszkania. Dodatkowo, planowane są działania mające na celu „rozszczelnienie” betonowej przestrzeni miasta.

W ciągu minionych pięciu lat na terenie Wrocławia powstało wiele nowych miejsc pełnych zieleni – łącznie aż 56 nowych parków i zieleńców. Ponadto, w ramach działań zrealizowanych w tym czasie, posadzono ponad 27,5 tysiąca drzew oraz aż 305 tysięcy krzewów i pnączy.

Dzięki podjętym działaniom, obecnie zielone przestrzenie we Wrocławiu zajmują ponad 12 tysięcy hektarów, co stanowi około 41% całkowitej powierzchni miasta. Z badań wynika, że blisko 84% wrocławian ma dostęp do zielonych terenów znajdujących się w promieniu do 300 metrów od ich miejsca zamieszkania. W porównaniu do danych z 2017 roku, jest to wzrost o ponad 6%. Dla mieszkańców śródmieścia dostępność zieleni jest jeszcze większa – w odległości 300 metrów od domu zieleń ma aż 96% mieszkańców.