Projekt NEEST: Oszczędzanie energii i poprawa jakości życia Wrocławian dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Projekt NEEST: Oszczędzanie energii i poprawa jakości życia Wrocławian dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Wrocław jest jednym z miast zaangażowanych w realizację projektu NEEST, który ma na celu ograniczenie konsumpcji energii i zwiększenie komfortu mieszkańców. Projekt ten ma potencjał, aby służyć jako model dla innych miast w Polsce i Europie, które dążą do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obecnie trwają prace nad stworzeniem trójwymiarowego modelu zabudowy w obszarze pomiędzy ulicami Traugutta a Kościuszki.

Projekt NEEST to inicjatywa finansowana przez Unię Europejską, mająca na celu badanie efektywnych sposobów transformacji energetycznej budynków. Wrocław jest jednym z wielu polskich miast, które współpracują nad tym projektem, wraz z Krakowem, Łodzią, Rzeszowem i Warszawą oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest stworzenie gotowych modeli dla różnego typu budynków – od kamienic, przez bloki z „wielkiej płyty”, po instytucje publiczne takie jak szkoły.

Projekt koncentruje się na obszarach o skomplikowanej strukturze architektonicznej i własnościowej w każdym z pięciu miast. Budynki wybrane do badania są reprezentatywne dla danej lokalizacji, a finalne rozwiązania mają służyć mieszkańcom i zarządzającym w innych miastach i lokalizacjach.

Aktualnie budynki na terenie Przedmieścia Oławskiego są skanowane za pomocą lasera, aby stworzyć ich wirtualne modele. Dzięki nowoczesnym technologiom, możliwe będzie testowanie propozycji rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Efektywność energetyczna budynków to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również niższe rachunki dla mieszkańców.