Przebudowa autostrady A4 – emocje wśród kierowców nie opadają

Przebudowa autostrady A4 – emocje wśród kierowców nie opadają

Rosnące napięcia wśród zmotoryzowanych mieszkańców dotyczą planowanej rozbudowy Autostrady A4 między Wrocławiem a Legnicą. Istotnym dylematem, który od jakiegoś czasu wywołuje intensywne reakcje, jest kwestia czy drogę powinno się poszerzyć do trzech pasów jezdni (dodatkowo pas awaryjny) po obu stronach w już obecnej trasie, czy też powinna ona przebiegać zupełnie inaczej, z nowym korytarzem pod Wrocławiem. Konsultacje i spotkania na ten temat toczyły się od 2022 roku, generując nawet protesty różnych stron.

Decydująca debata miała miejsce w piątek, 29 września, kiedy specjalna komisja – zwana KOPI (Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – przez kilka godzin analizowała problem. Ale co udało się ustalić?

Począwszy od godziny 9:00, komisja szczegółowo analizowała propozycje przebudowy A4 pod Wrocławiem, a także weryfikowała poprawność dotychczasowych zaleceń. Przywołując do pamięci, że nad tą sprawą wcześniej debatował Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, nazywany ZOPI. W wyniku dyskusji, do dalszego procesu zostały skierowane dwie propozycje: rekomendowany wariant zgodny z obecnym trasie oraz alternatywny, zielony wariant.