Przełożona komisja badająca finansowanie Śląska Wrocław – decyzje odłożone na czas po wyborach

Przełożona komisja badająca finansowanie Śląska Wrocław – decyzje odłożone na czas po wyborach

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez radnego Piotra Uhlego, z Nowej.PL, specjalna komisja rady miejskiej, której zadaniem było przeprowadzenie dochodzenia w sprawie finansowania klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław, nie zostanie powołana na chwilę obecną. Radny tłumaczy, że obecnie temat ten nie budziłby zainteresowania. Decyzję o stworzeniu takiej komisji postanowiono więc przełożyć na czas po wyborach, konkretnie na październik.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku potencjalnej sprzedaży Śląska. Zdaniem innych radnych, prezydent Sutryk nie zdecyduje się na ryzyko konfliktu z kibicami oraz utraty możliwości pokazywania się na trybunach podczas kampanii wyborczej. Dodatkowo, nadchodzi kontrola ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), co również skłania do ostrożności.

O osobie blisko związanej z wrocławskim magistratem dowiadujemy się, że obecnie w ratuszu nie prowadzone są intensywne negocjacje dotyczące sprzedaży Śląska. Dodaje również, że sytuację komplikuje powołanie nowego prezesa klubu, mimo że do momentu transakcji tę funkcję miał pełnić szef rady nadzorczej. Fakt, że na ogłoszenie zgłosiła się tylko jedna firma również budzi wątpliwości. Całość sytuacji jest dodatkowo zaciemniona przez zbliżającą się kontrolę CBA, która wywołuje nerwowość w ratuszu.

Podobno jednak, na celowniku kontroli CBA nie jest prezydent, a jeden z jego bliskich współpracowników, który był zaangażowany w proces sprzedaży Śląska.