Reaktywacja wrocławskich ośrodków edukacji zdalnej dla dzieci z Ukrainy

Reaktywacja wrocławskich ośrodków edukacji zdalnej dla dzieci z Ukrainy

Na nowo uruchomione zostaną we Wrocławiu Centra Nauki Zdalnej, których głównym celem jest wspieranie dzieci z Ukrainy w procesie kształcenia na odległość. Dzięki tym placówkom, ukraińska młodzież będzie mogła bez przeszkód kontynuować naukę w swoich rodzimych szkołach, korzystając z połączeń online.

Koordynatorem tego istotnego projektu jest Anna Yaremchuk. Jak podkreśla, centra będą działać w oparciu o pięć Młodzieżowych Domów Kultury, gdzie stworzono sześć specjalnych klas. W sumie, 72 ukraińskich uczniów będzie mogło korzystać z zaplecza tych placówek.

Na miejscu czekać na nich będą asystenci, których zadaniem będzie bieżące wsparcie uczniów – mówi Radiu Wrocław pani Yaremchuk. Asystenci będą pomagać w rozwiązywaniu problemów technicznych, przypominać o konieczności nawiązania kontaktu ze swoją szkołą przez internet oraz świadczyć wsparcie psychologiczne.

Anna Yaremchuk dodaje także, że dla ukraińskich dzieci przewidziane są lekcje dodatkowe, w tym nauka języka polskiego. To wszystko po to, aby młodzież ta jak najlepiej adaptowała się do nowych warunków i mogła efektywnie kontynuować naukę.