Remonty drogowe mogą wkrótce znacznie utrudnić komunikację na terenie Wrocławia

Remonty drogowe mogą wkrótce znacznie utrudnić komunikację na terenie Wrocławia

Od 6 listopada, czyli niedzieli rozpoczynają się zaplanowane już kilka miesięcy temu remonty głównych wrocławskich ulic. MPK zainwestuje w wymianę torów i naprawi zniszczone elementy infrastruktury między skrzyżowaniami Kochanowskiego i Różyckiego. Ze względu na to, że jest to niezwykle istotne połączenie komunikacyjne między drogami, możemy spodziewać się tego, że napotkamy mnóstwo utrudnień na drogach. Mimo wszystko miasto uspokaja kierowców, ponieważ remonty potrwają łącznie tylko do sześciu tygodni. Później wszystko wróci do normy i przejazd między tymi skrzyżowaniami będzie funkcjonował jeszcze sprawniej niż dotychczas.

Zwróćmy uwagę na detale planu związanego z przebudową tej okolicy. Co zostanie zmienione i czego możemy się spodziewać? Remont torowiska będzie polegał przede wszystkim na przywróceniu tej infrastrukturze właściwego stanu. Skorzystają z tego zarówno tramwaje, jak i autobusy poruszające się po okolicznych miejscach. Wzmocnienie torowiska w tym miejscu sprawi, że będzie ono znacznie bardziej wytrzymałe i nie zostanie uszkodzone, nawet jeżeli poddamy je jeszcze większym ciężarom.

Utrzymanie jeszcze większego ciężaru niż dotychczas pozwoli na uniknięcie potencjalnych wykolejeń pojazdów poruszających się po infrastrukturze miejskiej, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa użytkowników wrocławskich dróg. Prace mają potrwać łącznie 6 tygodni, licząc od szóstego listopada 2022 roku. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w tym czasie z ruchu zostaną wyłączone nie tylko wspomniane przez nas powyżej skrzyżowania, ale także liczne przejścia dla pieszych. Odcinek poddany remontowi ma ponad 360 metrów długości. Po zakończeniu remontu droga powróci do dawnego stanu funkcjonowania.