Rozwiązanie problemu finansowania monumentu na skwerze

Rozwiązanie problemu finansowania monumentu na skwerze

W przeszłości, wszystkie rozstrzygnięcia przetargów dotyczących zagospodarowania terenu pod monument zostały unieważnione. Powodem była niewystarczająca ilość środków finansowych ze strony miasta, które stanowiły tylko połowę wymaganej kwoty. Wykonawcy tego zadania kosztowali ponad 3 miliony złotych.

Jednakże, obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Brakujące 1,6 miliona złotych do pełnej wartości zadania zostanie dodane przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Instytucja ta zdobyła potrzebne fundusze z budżetu państwa, co pozwoli na realizację projektu.

Planowany monument ma stanąć na skwerze znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Pomnik jest już gotowy i oczekuje na transport z miejsca wykonawcy. Estymowany czas prac przygotowawczych terenu oraz konstrukcji fundamentów wynosi około 4 miesiące.