Śmierć wybitnego wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego, Księdza Wiesława Wenza

Śmierć wybitnego wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego, Księdza Wiesława Wenza

17 stycznia w wieku 66 lat odszedł od nas wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz. Był on długoletnim pracownikiem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego. Jako specjalista w dziedzinie prawa kanonicznego, dzielił się swoją wiedzą z pokoleniami studentów, pełniąc jednocześnie rolę prorektora ds. naukowo-dydaktycznych w latach 2001-2007.

Informacja o tej smutnej stracie dotarła do nas od zarządu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Aktualizacje dotyczące terminu pogrzebu zostaną udostępnione w najbliższym czasie. Pomódlmy się za spokój duszy zmarłego: „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”.

Ksiądz Wiesław Wenz przyszedł na świat 20 maja 1957 roku w Tarnowie. Po zdaniu matury w 1976 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Zdobył tytuł magistra teologii moralnej na podstawie pracy „Grzech w teologii Pieta Schoonenberga SJ” (PAT Kraków 1981). Następnie uzyskał licencjat z teologii prawa kanonicznego (PWT Wrocław 1986), a potem doktorat (PWT Wrocław 1998) i habilitację (PWT Wrocław 2001) w tej samej dziedzinie. W roku 2003 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a tytuł profesora otrzymał 16 lutego 2010 roku. Od tego samego roku pełnił funkcję profesora zwyczajnego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.