Szkoła w Wilczycach zapowiada spektakularną rozbudowę kompleksu

Szkoła w Wilczycach zapowiada spektakularną rozbudowę kompleksu

Planowane są ambitne działania związane z rozbudową szkoły podstawowej położonej w Wilczycach, gdzie skupiają się najmłodsi i najstarsi studenci. Pełna obietnic jest perspektywa powstania nowoczesnych modułów klasowych, kompleksu sportowego, biblioteki oraz stołówki. Inwestycja ma być ukończona przed wrześniem 2025 roku.

Realizację projektu rozbudowy tej podstawówki, położonej tuż za granicami Wrocławia, planuje się rozpocząć niebawem. Głównym wykonawcą robót będzie firma STANBUD Stanisław Pięta, z którą władze gminy podpisały umowę.

Dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla mieszkańców Wilczyc, to wydarzenie ma szczególne znaczenie. Istotne jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do nauki i rozwijania ich talentów. Z uwagi na dynamiczny rozwój gminy i napływ nowych mieszkańców, inwestycja ta była niezmiennym priorytetem.

Według planu rozbudowy wilczyckiej szkoły podstawowej, stara część obecnie wykorzystywana przez placówkę ma zostać zachowana. Natomiast obok planuje się postawić trzy nowoczesne moduły – każdy o trzech kondygnacjach – które będą połączone przeszklonymi korytarzami.