Trzy tysiące artefaktów z Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie udostępnionych online w ramach drugiej fazy digitalizacji kolekcji

Trzy tysiące artefaktów z Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie udostępnionych online w ramach drugiej fazy digitalizacji kolekcji

W wyniku drugiego etapu prac nad digitalizacją zbiorów, ponad 3000 artefaktów z kolekcji Muzeum Architektury we Wrocławiu zostało przekształconych do postaci cyfrowej i udostępnionych publiczności za pośrednictwem internetu.

Inicjatywa cyfryzacji zbiorów w Muzeum Architektury rozpoczęła się w 2019 roku, a jej realizacja jest finansowa przez Ministerstwo Kultury. Jak poinformowała rzeczniczka Muzeum, Marta Czyż, w pierwszym etapie tej inicjatywy skoncentrowano się na digitalizacji zbiorów związanych z architekturą XX wieku. Zbiory te obejmują projekty architektoniczne, modele, fotografie oraz dokumenty archiwalne powiązane z życiem i pracą tak wybitnych polskich architektów jak Bohdan Lachert, Józef Szanajca, Maciej Nowicki, Andrzej Frydecki, Helena i Szymon Syrkusowie, Maria i Witold Moliccy, Tadeusz Teodorowicz-Todorowski czy Stefan Müller.

Zgodnie z danymi podanymi przez Martę Czyż, pierwsza faza projektu zaowocowała digitalizacją i udostępnieniem online ponad 5000 obiektów, wiele z nich po raz pierwszy prezentowanych publiczności. Drugi etap projektu, który właśnie dobiegł końca, skupiał się na cyfryzacji dodatkowych 3000 eksponatów.