Wrocław: kolejny etap badań ruchu miejskiego skupia się na pieszych i rowerzystach

Wrocław: kolejny etap badań ruchu miejskiego skupia się na pieszych i rowerzystach

Intensywne studium ruchu we wrocławskim mieście postępuje dalej, przechodząc od analizy ruchu samochodowego do szczegółowego badania aktywności pieszych i cyklistów. Zbierane informacje są gromadzone podczas godzin szczytu, konkretnie między 6 a 10 rano oraz między 15 a 19 wieczorem. Dla celów badania pieszych zidentyfikowano 17 lokalizacji, podczas gdy ruch rowerzystów jest monitorowany w 43 punktach. Po zgromadzeniu całej gamy danych będzie możliwe określenie obszarów, które wymagają poprawy w zakresie transportu publicznego, oraz miejsc, w których konieczna może być rozbudowa sieci dróg lub ścieżek rowerowych.

Urszula Jagielnicka, przedstawicielka Urzędu Miasta Wrocławia, wyjaśnia, że proces ten został podzielony na cztery główne fazy, z których niektóre już zakończyły swoją pracę. „Podstawowym komponentem naszych badań są ankiety przeprowadzone w gospodarstwach domowych – do tej pory przeprowadziliśmy ich już 5300. Kompletnie ukończyliśmy pomiary ruchu drogowego i w około 80% dokonaliśmy analizy liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego i kolejowego.”

Dane są zbierane nie tylko we Wrocławiu, ale na całym obszarze aglomeracji. Odkrycie sprzed pięciu lat pokazało, że każdego dnia do Wrocławia dociera aż 240 tysięcy pojazdów. Oczekuje się, że wyniki tego badania pomogą w planowaniu przyszłych inwestycji. „Pokażą także, czy miliardy złotych wydane w ostatnich latach rzeczywiście przekładają się na skrócenie czasu utknięcia w korkach”, mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

„Jesteśmy już po pięciu latach, w ciągu których miasto doświadczyło szeregu istotnych inwestycji transportowych, takich jak linia tramwajowa do Nowego Dworu czy Aleja Wielkiej Wyspy i trasa przez Popowice. Jest nam bardzo zależne na poznaniu nowej sytuacji zarówno w samym mieście, jak i na terenie całej aglomeracji”, dodaje.