Wrocław ponownie gospodarzem kluczowego wydarzenia edukacyjnego w Polsce

Wrocław ponownie gospodarzem kluczowego wydarzenia edukacyjnego w Polsce

Wrocławskie terytorium ponownie stanie się areną dla przemyśleń edukacyjnych, gdyż miasto to po raz kolejny będzie gospodarzem konferencji o nazwie „Liczymy się dla edukacji”. Wydarzenie to jest częścią szerszej inicjatywy, noszącej miano „Projektujemy przyszłość. Edukacja”. Scena konferencyjna zostanie podzielona na 10 segmentów tematycznych, które zaprezentują ponad 30 specjalistów z dziedziny edukacji. Głównym prelegentem spotkania będzie Janina Bąk, która poprzez swoje wystąpienie podkreśli znaczenie każdego jednostkowego wkładu w rozwój edukacji, nawet jeśli patrzeć na to przez pryzmat statystyk.

Podczas dwóch dni trwania tego wydarzenia, uczestnicy będą mieli możliwość wymiany spostrzeżeń i refleksji na temat tego, jak nieocenioną rolę w życiu każdego człowieka pełni edukacja. Będzie to również okazja do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia zmian w polskim systemie oświaty oraz kierunków, w których powinna podążać przyszłość edukacji. Organizatorzy zalecają skupienie się na dzieleniu się doświadczeniami i inspiracjami, ale także zapewniają uczestnikom przekazanie konkretnych, praktycznych wiedz.

Konferencja „Liczymy się dla edukacji”, która odbędzie się 7 i 8 października, będzie skoncentrowana na 10 obszarach tematycznych. Są one odzwierciedleniem tak zwanego Planu dla edukacji – to praktyczny plan działania dla polskiej szkoły, którego szczegóły zostaną przedstawione w trakcie konferencji.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: kompetencje przyszłości, jak rozwijać talenty, relacje pomiędzy biznesem a edukacją, jak wspierać środowisko edukacyjne oraz budowanie konstruktywnych relacji rodziców ze szkołą. Podczas konferencji zostanie również zaprezentowany raport „Odpowiedzialni za przyszłość”, ukazujący biznesowe spojrzenie na edukację i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).