„Wrocławska Magnolia” – konkurs dla młodych naukowców z nagrodami do 10 tysięcy złotych

„Wrocławska Magnolia” – konkurs dla młodych naukowców z nagrodami do 10 tysięcy złotych

„Wrocławska Magnolia” to prestiżowy konkurs skierowany do absolwentów wrocławskich uczelni wyższych, który ma na celu promowanie prac magisterskich poruszających problematykę poprawy jakości życia mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Celem jest podkreślenie znaczenia tych badań dla społeczności lokalnej. Ten inicjowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie konkurs, jest realizowany już po raz dwudziesty pierwszy.

Konkurs „Wrocławska Magnolia” ma charakter otwarty i kierowany jest do najbardziej utalentowanych absolwentów zarówno publicznych, jak i prywatnych uczelni wrocławskich. Zakres tematyczny prac, które mogą brać udział w konkursie, jest szeroki – od ochrony środowiska naturalnego, poprzez zagadnienia zdrowia człowieka po kwestie dotyczące zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Nagrody finansowe przyznane laureatom konkursu są atrakcyjne. Zwycięzca otrzymuje 10 tysięcy złotych, drugie miejsce jest premiowane kwotą 9 tysięcy złotych, a trzecie – 6 tysięcy złotych. Organizator konkursu przewidział również sześć wyróżnień. Autorzy prac, które zyskały uznanie komisji konkursowej, ale nie zdobyły miejsca na podium, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 złotych.