Wrocławski plan na zazielenienie: nowy park wśród rosnących osiedli

Wrocławski plan na zazielenienie: nowy park wśród rosnących osiedli

Wrocławska administracja miejska ma ambitne plany na wzbogacenie miasta o nowe tereny zielone. Konkretnie, chodzi o budowę parku na coraz bardziej popularnym osiedlu Lipa Piotrowska. Wizja ta ma przynieść odpowiedź na dynamiczny rozwój północnej części miasta, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych budynków mieszkalnych, a liczba mieszkańców znacznie wzrosła.

Estymacje magistratu sugerują, że blisko 5 tysięcy osób miałoby zaszczyt zamieszkać w bezpośredniej bliskości nowego parku. Planowany obszar zieleni miałby swoje miejsce w okolicach ulic Fryzjerskiej i Kminkowej. Pomysł na stworzenie tego parku zapoczątkowały rozmowy prezydenta miasta z radnymi osiedlowymi już w 2017 roku.

Jednakże, istnieje pewien problem, który komplikuje realizację tego planu. Działki, na których ma powstać omawiany park, są obecnie własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mimo tego urząd miejski nie traci nadziei i liczy na to, że KOWR zdecyduje się na przekazanie tych gruntów za darmo. Właśnie z tego powodu, na początku bieżącego miesiąca, władze miasta wysłały do tej instytucji oficjalne pismo w tej sprawie.