Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy tworzy Las Pamięci ku czci ofiar Gestapo

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy tworzy Las Pamięci ku czci ofiar Gestapo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stał się inicjatorem projektu mającego na celu upamiętnienie ofiar Gestapo ze Stanisławowa. Powstaje Stanisławowski Las Pamięci, miejsce dedykowane przede wszystkim zgładzonym przedstawicielom polskiej inteligencji. Na realizację tego projektu, rządowy fundusz przekazał uczelni kwotę 15 milionów złotych. Reprezentująca rząd, kandydatka do Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, Mirosława Stachowiak-Różecka, przekazała owe środki rektorowi uczelni.

Podczas spotkania związanego z projektem, pani Stachowiak-Różecka podkreśliła wagę takich inicjatyw, szczególnie w stolicy Dolnego Śląska. Zaznaczyła, że miejsca te są niezbędne dla pamięci społecznej.

Planowany obszar dla Stanisławowskiego Lasu Pamięci to niemal 4 hektary przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza we Wrocławiu. Projekt zostanie zrealizowany dzięki współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Według początkowych planów, Las Pamięci ma zostać ukończony do końca bieżącego roku.