Wzrost średniej pensji we Wrocławiu na przestrzeni roku

Wzrost średniej pensji we Wrocławiu na przestrzeni roku

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we Wrocławiu wzrosło o ponad 950 złotych brutto na przestrzeni roku. Rejestrowane w pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku, średnie wynagrodzenie zwiększyło się z 6995,45 zł do 7948,33 zł.

Jednakże, nie wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę o identycznej wartości. Istnieją sektory, w których wynagrodzenia pracowników z Wrocławia zwiększyły się przez rok o aż 1850 złotych. Z drugiej strony, są również branże, gdzie średni wzrost płac wyniósł jedynie 500 złotych. Różne sektory gospodarki prezentują różnorodność trendów płacowych.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, średnia miesięczna płaca brutto we Wrocławiu wzrosła rocznie o 13,6%. Ciekawą obserwacją jest fakt, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu było o 5,1% większe niż średnia dla całego województwa dolnośląskiego.