Zaplanowane zakończenie renowacji ulicy Pomorskiej we Wrocławiu po raz kolejny przekładane na później

Zaplanowane zakończenie renowacji ulicy Pomorskiej we Wrocławiu po raz kolejny przekładane na później

Wbrew pierwotnym planom, rekonstrukcja ulicy Pomorskiej w Wrocławiu, która miała dobiec końca 6 lutego 2024 roku, nadal trwa. Nowy harmonogram prac przewiduje zakończenie inwestycji dopiero pod koniec maja tego samego roku. Budżet projektu także znacząco wzrósł.

Podczas prac remontowych natrafiono na 21 niespodziewanych przeszkód budowlanych, głównie w postaci problemów z infrastrukturą podziemną. Sytuacja ta wymagała wprowadzania licznych zmian i podejmowania bieżących decyzji, a także uzgadniania ich z właścicielami miejskich sieci podziemnych. Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, tłumaczy te niespodziewane problemy jako główną przyczynę opóźnień.

Początkowe kosztorysy projektu, sporządzone w 2022 roku, szacowały całkowity koszt inwestycji na poziomie 66,4 miliona złotych. Jednakże obecne prognozy wskazują na ostateczne koszty rzędu 71,2 miliona złotych. Projekt jest finansowany w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, który pokrywa 95% kosztów, pozostawiając dla miasta jedynie 5% do sfinansowania.

Elżbieta Urbanek dodaje, że nowy termin zakończenia „Przebudowy ulicy Pomorskiej na odcinku od ulicy Dubois do wiaduktu kolejowego przy ulicy Reymonta” został oficjalnie przesunięty na 31 maja 2024 roku.