Planowane odnowienie chodnika przy ZOO i ulicy Wajdy we Wrocławiu – pracę rozpoczną wiosną

Planowane odnowienie chodnika przy ZOO i ulicy Wajdy we Wrocławiu – pracę rozpoczną wiosną

Chodnik przy wrocławskim ogrodzie zoologicznym oraz wzdłuż ulicy Andrzeja Wajdy, prowadzący w stronę Hali Stulecia, zostanie poddany gruntownemu remontowi. Ten intensywnie eksploatowany fragment infrastruktury pieszej, który zaczyna się tam, gdzie kończy most Zwierzyniecki, jest obecnie w złym stanie, z licznymi niedoskonałościami takimi jak dziury czy wystające krawężniki. Prace mają na celu znaczne poprawienie jakości i bezpieczeństwa przemieszczania się pieszych.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu jest odpowiedzialny za wybór firmy, która weźmie na swoje barki ten remont. Obecnie trwa proces przetargowy, w którym bierze udział sześć firm. Ich oferty finansowe wahają się od 848 tysięcy do 1,2 miliona złotych, a wszystkie z nich są aktualnie analizowane przez ZDiUM.

Prezydent Jacek Sutryk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o planach dotyczących tego projektu. Wyraził nadzieję, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana już w lutym, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych na wiosnę.

Plan remontu obejmuje rozbiórkę istniejącej, uszkodzonej nawierzchni, regulację krawężników, ścieków, wpustów deszczowych oraz zaworów gazowych i studni telekomunikacyjnych. Po tym etapie planowane jest położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i żywicznej przepuszczalnej w strefie ochrony drzew. Na koniec zamontowane zostaną płytki STOP przy przejściach dla pieszych.