Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłasza przetarg na projekt remontu ulicy Powstańców Śląskich

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłasza przetarg na projekt remontu ulicy Powstańców Śląskich

We Wrocławiu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta planuje uruchomić przetarg do końca lutego. Celem przetargu jest wybór firmy, która stworzy projekt remontu jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych w mieście – ulicy Powstańców Śląskich. Starania o jej remont podejmowali miejscowi radni oraz aktywiści społeczni.

Planowany remont dotyczy całej długości ulicy Powstańców Śląskich, rozciągającej się od skrzyżowania z ulicą Swobodną aż do miejsca, gdzie krzyżuje się z al. Hallera i Wiśniową. Projekt ma na celu poprawę stanu nawierzchni tej drogi, która obecnie pozostawia wiele do życzenia.

Jednakże istotnym elementem jest fakt, że inwestycja nie obejmuje placu Powstańców Śląskich, popularnie nazywanego rondem. Dla tego obszaru, miejskie władze planują stworzyć oddzielny plan zagospodarowania. Chociaż nie jest on częścią aktualnego projektu, to jednak magistrat ma w swoich planach usprawnienie nawierzchni z kostki brukowej na tym placu.