Zasilenie sieci fotoradarów na ulicach Wrocławia – odcinkowy pomiar prędkości w drodze

Zasilenie sieci fotoradarów na ulicach Wrocławia – odcinkowy pomiar prędkości w drodze

Wrocławska aleja Sobieskiego jest kolejnym miejscem, gdzie pojawią się urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) ogłosił, że uruchomił proces instalacji tych urządzeń. Konkretyzując, zaznaczył, że faza montażu tego typu sprzętu potrwa kilka najbliższych tygodni.

Monika Niżniak z GITD, w rozmowie przekazała, że po zakończeniu procesu instalacji, nastąpi etap odbiorów i przeprowadzenia procedur wymaganych przez prawo, takich jak legalizacja urządzeń. Po pomyślnym przejściu tych kroków system będzie gotowy do aktywacji. Niemniej jednak, podkreśliła, że ostateczny termin oddania systemu do użytku zależeć będzie od zewnętrznych czynników. W szczególności od działań zakładów energetycznych odpowiedzialnych za doprowadzenie niezbędnej infrastruktury energetycznej.

Funkcjonowanie systemu odcinkowego pomiaru prędkości opiera się na działaniu kamer monitorujących ruch na danym odcinku drogi. Kamery te rejestrują numer rejestracyjny pojazdu oraz czas, w którym wjechał i wyjechał z monitorowanego obszaru. Następnie, na podstawie zarejestrowanych danych, system oblicza średnią prędkość pojazdu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość i nałożenie na nich mandatu. Za obsługę tego systemu odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), które działa pod egidą Inspekcji Transportu Drogowego.