Zgoda na nową trasę autostrady A4 od prezydentów Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Sosnowca

Zgoda na nową trasę autostrady A4 od prezydentów Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Sosnowca

Prezydenci Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, oraz Sosnowca wykazują zdecydowane poparcie dla budowy nowej odsłony autostrady A4. Ich argument? Fakt, że przepływ pojazdów na węźle bielańskim wzrośnie aż o 270%, jeżeli skupimy się wyłącznie na dotychczasowej trasie – co wynika z badań przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Taka sytuacja spowoduje paraliż ruchu na tym kluczowym węźle.

Widzimy, że modernizacja autostrady A4 stanie się najbardziej znaczącym projektem drogowym przyszłych lat na terenie Dolnego Śląska. Dotyczy to szczególnie obszaru wokół Wrocławia – pomiędzy węzłem Wrocław Wschód a Kątami Wrocławskimi. Rozważane są dwie opcje: albo poszerzenie tego fragmentu do sześciu pasów ruchu plus dwa awaryjne, albo stworzenie nowej trasy o tych samych parametrach. Jeżeli ta druga alternatywa zostanie wybrana, to obecny odcinek poprzez węzeł Bielany – będący teraz głównym punktem dostępu do miasta – prawdopodobnie służyłby przede wszystkim lokalnej komunikacji.

Chociaż wrocławski oddział GDDKiA opowiada się za pierwszym rozwiązaniem, centrala tej instytucji w Warszawie zastanawia się od kilku miesięcy nad wyborem odpowiedniej opcji. Decyzja wciąż jest przesuwana na późniejszy termin.