Zmiany w organizacji ruchu na południu Wrocławia: społeczne konsultacje dotyczące dwóch pakietów rozwiązań

Zmiany w organizacji ruchu na południu Wrocławia: społeczne konsultacje dotyczące dwóch pakietów rozwiązań

Urząd Miejski we Wrocławiu wszczął otwarte konsultacje społeczne, które koncentrują się na znalezieniu najbardziej efektywnych rozwiązań mających na celu poprawę przepływu ruchu w południowej części miasta. Proponowane zmiany zostały skonkretyzowane w dwóch zestawach rozwiązań – planowanych do wdrożenia obecnie oraz tych przewidzianych na następne 10 lat.

Pierwszym z przedstawionych pomysłów jest eliminacja Ronda Ojca Pio i zastąpienie go skrzyżowaniem ze światłami sygnalizacyjnymi. Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Departamentu Zrównoważonej Mobilności, wyjaśnia, że kolejne propozycje dotyczą wprowadzenia usprawnień takich jak buspas na ulicy Grota-Roweckiego prowadzący do centrum miasta, co pozwoli na segregację ruchu autobusowego od pozostałego ruchu drogowego. Dodatkowo, planowane są modyfikacje mające na celu zwiększenie funkcjonalności na skrzyżowaniach.

Niemniej jednak, nie wszystkie zaproponowane zmiany cieszą się aprobatą mieszkańców. Niektóre z nich wywołały kontrowersje i podziały wśród lokalnej społeczności.