Zmiany w regulaminie korzystania z parkingów we Wrocławiu

Zmiany w regulaminie korzystania z parkingów we Wrocławiu

W pierwszej połowie 2023 roku, obywatele Wrocławia mieli możliwość korzystania z rocznej karty parkingowej, której koszt wynosił 100 złotych. Umożliwiała ona parkowanie pojazdu w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania. Jednak z dniem 1 lipca tego samego roku doszło do znaczących zmian w przepisach dotyczących tej usługi.

Zgodnie z nowo wprowadzonymi zasadami, aby móc skorzystać z promocyjnej oferty abonamentu parkingowego, wymagane jest teraz spełnienie dodatkowego warunku. Kluczowym jest tutaj mieć miejsce rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Wrocławia.

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2023 roku, chcąc skorzystać z możliwości parkowania w centrum Wrocławia za promocyjną cenę, konieczne jest spełnienie następujących trzech kryteriów: posiadanie stałego lub tymczasowego meldunku na obszarze określonej podstrefy; bycie właścicielem samochodu – to obejmuje być zarówno pełnoprawnym właścicielem, współwłaścicielem, jak i leasingobiorcą lub osobą posiadającą samochód na mocy innej czynności prawnej; oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Wrocławia. To ostatnie wymaganie jest nowością wprowadzoną w regulaminie ze skutkiem od 1 lipca tego samego roku.