Bezpartyjni Samorządowcy prezentują swoje postulaty podczas podróży po Dolnym Śląsku

Bezpartyjni Samorządowcy prezentują swoje postulaty podczas podróży po Dolnym Śląsku

Bezpartyjni Samorządowcy podjęli zdecydowanie, aby osobiste odwiedzić wszystkie powiaty dolnośląskie. Mają plan porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami i przedstawić im swoje kluczowe postulaty. Pierwszy pokaz swojego programu odbył się we Wrocławiu, gdzie szczególną uwagę skierowano na bezpłatne wyżywienie w szkołach, jak również troskę o zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Robert Raczyński, prezydent Lubina i lider listy ugrupowania w wyborach do sejmu w okręgu numer 1, przekazał Radiu Wrocław informacje o pięcioletnim programie wsparcia dla dzieci realizowanym w Lubinie. Podkreślił, że nie trzeba być stolicą regionu, aby coś tworzyć – wystarczy działanie. Raczyński zwrócił uwagę na specjalny program opieki nad dziećmi, który obejmuje terapię specjalistyczną. Pracują nad przekształceniem ośrodka diagnostycznego w szpital psychiatryczny – jedyny tego typu obiekt publiczny w Polsce finansowany przez miasto o średniej zamożności.

Liderzy Bezpartyjnych Samorządowców są zdania, że konieczne jest również skupienie się na innych sprawach, takich jak wprowadzenie zmian w przepisach fiskalnych i walka z wykluczeniem transportowym. Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa i kandydat Bezpartyjnych Samorządowców do senatu w okręgu numer 3, uważa, że każdy obywatel zasługuje na zwolnienie z podatku PIT. Dzięki temu społeczeństwo będzie mogło w pełni korzystać ze swoich zarobków. Dodatkowo, chce postawić na rozwijanie sieci komunikacji publicznej, szczególnie pociągów i autobusów, skoordynowanych ze sobą w optymalny sposób.