Brakuje trzech kilometrów torów łączących Wrocławskie lotnisko ze stacją Wrocław Żerniki

Brakuje trzech kilometrów torów łączących Wrocławskie lotnisko ze stacją Wrocław Żerniki

Chociaż radomskie lotnisko, często pojawiające się w kawałach, może być teraz osiągnięte pociągiem, sytuacja we Wrocławiu jest inna. Ten milion pasażerów rocznie dociera do krakowskiego portu lotniczego za pomocą kolei, ale brakuje trzech kilometrów torów, które byłyby podłączone do stacji Wrocław Żerniki. Mimo istnienia tunelu kolejowego pod lotniskiem i podziemnej stacji kolejowej, nie ma tam szyn ani pociągów. Wrocław apeluje do Ministra Infrastruktury o interwencję w sprawie tej inwestycji.

Rada Miejska Wrocławia rozpoczęła rozważania na temat kolei do lotniska już 16 lat temu. 9 lat temu opracowano studium wykonalności. PKP Polskie Linie Kolejowe są odpowiedzialne za tworzenie studium wykonalności dla planowanej linii kolejowej, która jest częścią studium wykonalności dla towarowej obwodnicy Wrocławia. Po pięciu latach pracy nad dokumentem, spodziewa się, że będzie gotowy do końca bieżącego roku.

Jednak to nie oznacza, że od przyszłego roku rozpocznie się fala inwestycyjna. Rząd usunął finansowanie przebudowy wrocławskiego węzła kolejowego z Krajowego Programu Kolejowego. Z tego powodu, przygotowane przez PLK „Studium Wykonalności dla C-E 59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki” prawdopodobnie będzie leżało na półce przez wiele lat. Plan realizacji został przeniesiony na listę rezerwową.