Eko-przemiany we Wrocławiu: Plan rozbudowy zieleni miejskiej do końca roku

Eko-przemiany we Wrocławiu: Plan rozbudowy zieleni miejskiej do końca roku

Rok 2023 przyniesie znaczące zmiany w krajobrazie Wrocławia. Do końca grudnia miasto planuje posadzić dodatkowo około 1600 drzew oraz aż 30 tysięcy krzewów. Nowe nasadzenia zagoszczą przy najważniejszych arteriach komunikacyjnych tego dolnośląskiego miasta, w tym na alei Hallera, ulicy Armii Krajowej, Grabiszyńskiej, Osobowickiej, Swobodnej i Lotniczej.

Wprowadzenie więcej zieleni nie ominie także serca miasta. Celem tej inicjatywy jest obniżenie temperatury w ścisłym centrum Wrocławia w czasie przyszłych upalnych dni letnich, poprzez naturalne zacienienie otoczenia przez drzewa i krzewy.

W poprzednich latach, Wrocław wprowadzał elementy zieleni, umieszczając je w donicach. Niestety, obszar silnie zurbanizowany stanowi wyzwanie dla zdrowego rozwoju wysokich drzew i bujnych krzewów, które wymagają odpowiedniej przestrzeni do wzrostu. Choć donice mogą być tymczasowym rozwiązaniem, to według Zarządu Zieleni Miejskiej, celem jest przeniesienie tych roślin w bardziej odpowiednie miejsca, gdzie będą mogły spełniać swoją rolę jak najefektywniej.

Realizacja planów wprowadzenia większej ilości zieleni miejskiej jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, jak na przykład rozszczelnienie chodników. Ta metoda pozwala na tworzenie naturalnego ekosystemu w mieście, co ma olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska.