Instalacja prywatnych ławek na cmentarzach

Instalacja prywatnych ławek na cmentarzach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalowanie prywatnych ławek na terenie cmentarzy bez uprzedniego uzyskania zgody jest uznawane za czyn nielegalny. Zarząd cmentarza podkreśla jednak, że nawet proces ubiegania się o taką zgodę nie jest prosty. Wydawane są one jedynie w szczególnych okolicznościach, dlatego przypomina się o zasadzie zakazu montowania tego typu konstrukcji.

Monika Dubiec, reprezentująca Urząd Miasta Wrocławia, tłumaczy w rozmowie z Radiem Wrocław, że możliwość zamontowania ławki przy grobie jest dopuszczalna tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi to wynikać z powodów zdrowotnych. Dodatkowo, instalacja ławki nie może zakłócać porządku cmentarza ani budzić sprzeciwu ze strony innych rodzin korzystających z nekropolii.

„Z założenia, nie wydajemy zgód na stawianie nowych ławek przy grobach. To wynika ze względów bezpieczeństwa oraz z troski o zachowanie jednolitej i spójnej estetyki na terenie cmentarza” – podkreśla Monika Dubiec.

Warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać zgodę na montaż ławki, to zagwarantowanie swobodnego przejścia między grobami, brak utrudnień dla zarządcy cmentarza oraz akceptacja ze strony osób opiekujących się sąsiednimi grobami.

Monika Dubiec dodaje, że wymagane zgody są wydawane w biurze zarządu cmentarza.