Milionowe inwestycje na wsparcie pracowników

Milionowe inwestycje na wsparcie pracowników

Pracodawcy z województwa dolnośląskiego mają teraz dostęp do informacji, jak pozyskać pomoc finansową na wsparcie kadrowe w swoich firmach. Na ten cel Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył na 2020 rok 16 mln zł, które mogą przeznaczyć na kursy, szkolenia i studia podyplomowe wspierające rozwój swoich pracowników.

Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego trafiły do każdego powiatu na Dolnym Śląsku. I tak np. subregion wałbrzyski otrzymał ok. 3,7 mln zł, a subregion wrocławski z miastem Wrocław otrzyma do podziału łącznie 5,7 mln zł (w galerii pokazane są kwoty, które trafią do subregionów i powiatów).

Właściciele firm, którzy chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swoich i swojej kadry, mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwoju swoich pracowników. Wnioski są rozpatrywane przez powiatowe urzędy pracy. Już teraz zachęca się przedsiębiorców do nawiązania kontaktu z właściwym dla ich działalności powiatowym urzędem pracy. To doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji pracowników, ale także długofalowe działanie antykryzysowe. Tym bardziej cieszymy się, że dla dolnośląskich pracodawców w 2023 roku przeznaczono ponad 16 mln zł – komentuje Zuzanna Bielawska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.