Modernizacja torowiska tramwajowego we Wrocławiu: MPK ogłasza przetarg

Modernizacja torowiska tramwajowego we Wrocławiu: MPK ogłasza przetarg

MPK Wrocław poinformowało o otwarciu konkursu na stworzenie dokumentacji projektowej dotyczącej odnowienia torowiska tramwajowego na ulicy Szczytnickiej, jak również realizacji nowego rozjazdu na ul. Słowiańskiej. Całość projektu, włączając w to wszelkie pozwolenia, zatwierdzenia oraz zgody, powinna być gotowa do realizacji w ciągu dwóch miesięcy.

Zlecenie jest podzielone na dwa główne zadania. Pierwsze dotyczy ulicy Szczytnickiej, gdzie planowane jest wykonanie nowej konstrukcji dla podbudowy, z możliwością dodatkowego wzmocnienia podłoża. W planach jest także stworzenie nowej nawierzchni betonowej, imitującej strukturę kostki brukowej, oraz realizacja systemu odwodnienia. Przebudowa obejmie łącznie 511 metrów trasy (1022 m pojedynczego toru). Jeśli chodzi o sieć trakcyjną, założono wymianę drutu jezdnego i liny nośnej.

Drugim zadaniem jest budowa nowego rozjazdu na ulicy Słowiańskiej przy zajezdni Ołbin. Jak tłumaczy MPK, nowo zrealizowany rozjazd umożliwi wyjazd tramwaju z zajezdni obecnym torem wjazdowym a następnie powrót na właściwy tor prowadzący w kierunku ulicy Jedności Narodowej.

Oferty można składać do 21 sierpnia. Kryteriami wyboru oferty są cena (60%) oraz doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej (40%). Na stworzenie dokumentacji przeznaczono 28 dni. Natomiast wszystkie uzgodnienia i zgłoszenia dotyczące inwestycji, które są niezbędne do rozpoczęcia prac, mają zostać sfinalizowane w terminie 65 dni od momentu zawarcia umowy.