Podniesienie alarmu hydrologicznego do drugiego stopnia dla 28 osiedli we Wrocławiu

Podniesienie alarmu hydrologicznego do drugiego stopnia dla 28 osiedli we Wrocławiu

Około dziesiątej rano we Wrocławiu wprowadzono alarm hydrologiczny drugiego stopnia dla 28 osiedli. Jest to środkowy poziom w trzystopniowej skali zagrożenia. Natomiast najwyższy, czyli trzeci stopień alarmu, ogłoszono nieco wcześniej dla regionów takich jak Borów, Niemcza i Tyniec nad Ślęzą. Ze względu na niespodziewane odwilże, poziom wód rzek Ślęza, Widawa, Bystrzyca i Barycz zaczyna niebezpiecznie wzrastać. Na odcinku między ujściem Widawy a Ścinawą, również Odra zaczyna szybko puchnąć.

Kilka minut przed godziną 13, w pobliżu granicy Wrocławia, poziom wód Ślęzy dotarł do wartości 273 cm. Dla porównania, stan ostrzegawczy ustalony jest na 270 cm, natomiast alarmowy na 300 cm. W tych rejonach poziom rzeki kontynuuje swój dynamiczny wzrost. Ta sama rzeka, ale w okolicy Borowa pod Strzelinem przekroczyła już stan alarmowy wynoszący tam 200 cm – aktualna wysokość Ślęzy to tam już 209 cm. Poziom wód ciągle rośnie.

Stan ostrzegawczy rzeki Widawy został przekroczony w miejscowości Zbytowa pod Oleśnicą, gdzie poziom wody osiągnął 317 cm, przy ustalonej granicy ostrzegawczej na 310 cm. Podobnie sytuacja wygląda w Krzyżanowicach pod Wrocławiem, gdzie poziom wód Widawy sięga już 161 cm, a wartość stanu ostrzegawczego wynosi 150 cm.