Podpisano porozumienie o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników MPK we Wrocławiu po negocjacjach ze związkami zawodowymi

Podpisano porozumienie o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników MPK we Wrocławiu po negocjacjach ze związkami zawodowymi

Negocjacje dotyczące propozycji wzrostu wynagrodzeń w MPK Wrocław zostały sfinalizowane. Trudne rozmowy z dwoma głównymi związkami zawodowymi działającymi w firmie, Związkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej MOZ Wrocław RP oraz Federacją Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu, zakończyły się podpisaniem porozumienia.

Jako rezultat podpisanej umowy, od 1 kwietnia płace pracowników MPK wzrosną średnio o 800 zł dla każdego pracownika. „Porozumienie to symbolizuje oficjalne zakończenie sporu zbiorowego. Jestem zadowolony, że udało nam się dojść do kompromisu. Uzgodniony kompromis łączy interesy pracowników z finansowymi możliwościami spółki. Cieszę się, ponieważ negocjacje były złożone, ale prowadzone w przyjaznej atmosferze.” – mówi prezes MPK Wrocław, Witold Woźny.

W czasie rokowań strony porozumiały się również na temat wypłaty dodatkowego, jednorazowego świadczenia w wysokości 1500 zł dla wszystkich pracowników MPK. Świadczenie to ma być wypłacone w trzech równych ratach miesięcznych, począwszy od lutego bieżącego roku.

Dodatkowo, strony porozumienia zobowiązały się do kontynuacji współpracy oraz utrzymania stałego dialogu. Jak dodaje Przemysław Nowicki, wiceprezes MPK: „Zobowiązaliśmy się do dalszej współpracy i utrzymania otwartej komunikacji.”