Postęp prac nad rozbudową aglomeracyjnej sieci komunikacyjnej

Postęp prac nad rozbudową aglomeracyjnej sieci komunikacyjnej

Trwa proces przetargowy dotyczący ekspansji systemu komunikacji w aglomeracji. Ostatnio wyłoniono najbardziej atrakcyjne oferty dla dwóch zadań, które mają na celu ulepszenie dostępu do transportu dla mieszkańców Wiszni Małej, Czernicy i Długołęki. W chwili obecnej te obszary obsługiwane są przez 72 autobusy, ale plan zakłada zwiększenie tej liczby do ponad 100.

Komfortowe i zupełnie nowe autobusy, wśród których znajdują się również pojazdy zeroemisyjne, a także możliwość zakupu biletu bez użycia gotówki bezpośrednio w kasowniku na pokładzie pojazdu – to tylko niektóre z usprawnień, które czekają pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Chodzi tutaj o osoby podróżujące autobusami linii 9xx, które łączą Wrocław z Czernicą, Długołęką i Wisznią Małą.

Troska o rozwój komunikacji aglomeracyjnej jest dla nas priorytetem i traktujemy to zagadnienie kompleksowo. Jestem niezmiernie zadowolony z efektywnej współpracy z lokalnymi gminami w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Płynna i efektywna komunikacja zbiorowa w aglomeracji przynosi korzyści zarówno mieszkańcom Wrocławia, jak i okolicznych gmin – mówi Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia.