Problemy z zaplanowaniem przestrzeni na placu

Problemy z zaplanowaniem przestrzeni na placu

Przed wojną teren ten był gęsto zaludniony. Obecnie przez ten rejon przebiega szeroka arteria komunikacyjna, nadająca mu wygląd autostrady w środku miasta. Choć pomysłów na unowocześnienie regionu było wiele, do tej pory nic nie udało się zrealizować. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z poniższego artykułu.

Plac Społeczny to miejsce dobrze znane zarówno mieszkańcom, jak i turystom, choć nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. Znajduje się w zachodniej części Wrocławia w centrum miasta. Przecina go główny węzeł łączący drogi, przez co pokonanie go pieszo jest onieśmielającym zadaniem. Jest to trasa do ZOO, Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Wojewódzkiego.

Przecięcie dwóch szerokich dróg, z których jedna była autostradą krajową, stworzyło nieformalny węzeł autostradowy w środku Wrocławia. Węzeł ten dzieli naturalny przebieg między Urzędem Marszałkowskim a Wojewódzkim. Z pewnością przy projektowaniu węzła brano pod uwagę pieszych – wybudowano przejścia dla pieszych. Jednak w dzisiejszych czasach przejścia te zostały zlekceważone i wieczorem nie jest bezpiecznie przez nie przechodzić. Jeśli ktoś nie zna miasta, to często zdarza się, że idąc z jednego urzędu do drugiego trafia na przejście dla pieszych po drugiej stronie mostu Grunwaldzkiego.