Rozpoczynają się prace przy węźle Stadion Wrocław na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Rozpoczynają się prace przy węźle Stadion Wrocław na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Przy węźle Stadion Wrocław, znajdującym się na obwodnicy autostradowej we Wrocławiu, ruszają prace drogowe. Planowany początek prac został ustalony na godzinę 10. Celem prac jest wykonanie fundamentów niezbędnych do zamontowania słupa oraz kamery.

Nadzorująca przebieg prac Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła realizację tego zadania. Przedmiotem działań będą fundamenty, które pozwolą na montaż instalacji z kamerą. Lokalizacja robót to zjazd z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w stronę ulicy Kosmonautów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, rozpoczęcie działań planowane jest na godzinę 10:00 i ich trwanie nie powinno przekraczać jednej godziny. Mimo że montaż nowego sprzętu nie będzie miał wpływu na ruch drogowy, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym rejonie.