Wprowadzenie progów zwalniających na wrocławskich drogach dla zwiększenia bezpieczeństwa

Wprowadzenie progów zwalniających na wrocławskich drogach dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) w Wrocławiu podjął decyzję o montażu progów zwalniających na wielu ulicach miasta, w tym między innymi na ulicach Hubska, Kamienna i Ślężna. Celem tych działań jest zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach, a szczególnie ochrona życia i zdrowia najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego.

Według ZDiUM, progi te będą składały się z prefabrykatów tworzących wyspowe konstrukcje. Progi te nie będą przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu autobusów miejskich, ale z pewnością skłonią kierowców samochodów osobowych do zmniejszenia prędkości.

Planowany montaż nowych progów obejmuje następujące lokalizacje: na skrzyżowaniu ulic Hubska i św. Jerzego, na skrzyżowaniu ulic Kamienna i Komandorska, na skrzyżowaniu ulic Piaskowa i pl. Nankiera, na skrzyżowaniach ulicy Ślężna z Dębową oraz Pułtuską, a także w rejonie ronda Bednarza i ronda Lotników Polskich.

Ale to nie koniec zmian. ZDiUM planuje również instalację progów zwalniających na al. Wiśniowej oraz na ulicach Na Niskich Łąkach i Grota-Roweckiego, a także na skrzyżowaniach ulic Gliwickiej i Księskiej.