Wrocław w unijnym projekcie NEEST: dążenie do zredukowania zużycia energii i zwiększenia komfortu życia mieszkańców

Wrocław w unijnym projekcie NEEST: dążenie do zredukowania zużycia energii i zwiększenia komfortu życia mieszkańców

Projekt NEEST ma na celu zminimalizować wykorzystanie energii i poprawić jakość życia mieszkańców. Jego częścią jest Wrocław, którego wyniki będą potencjalnie wykorzystywane przez inne miasta w Polsce i Europie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obecnie trwają prace nad stworzeniem trójwymiarowego modelu budynków znajdujących się pomiędzy ulicami Traugutta a Kościuszki.

Ten projekt badawczy, wspierany przez Unię Europejską, ma na celu stworzenie gotowych modeli przemian energetycznych w budynkach, nie tylko kamienicach, ale także blokach mieszkalnych z „wielkiej płyty” czy instytucjach publicznych jak szkoły. Projekt jest koordynowany wspólnie przez Wrocław, Kraków, Łódź, Rzeszów i Warszawę oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każde z tych pięciu miast podjęło ambitne zadanie transformacji energetycznej na terenach o zróżnicowanej strukturze architektonicznej i własnościowej. Budynki na tych obszarach są reprezentatywne dla całego miasta i kraju. Ostatecznie, wyniki projektu mają być wykorzystane do korzyści mieszkańców i zarządców innych miejscowości.

Aktualnie, na terenie Przedmieścia Oławskiego prowadzone są skany laserowe budynków w celu stworzenia ich cyfrowych modeli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, możliwe staje się testowanie na nich potencjalnych rozwiązań, które pomogą zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dodaje również, że efektem końcowym programu będzie rejestr rozwiązań opracowanych przez Wrocław i cztery inne miasta. Chodzi tu nie tylko o zmiany technologiczne, ale także legislacyjne.