Wzrost liczby par pragnących skorzystać z dofinansowania in vitro we Wrocławiu

Wzrost liczby par pragnących skorzystać z dofinansowania in vitro we Wrocławiu

We Wrocławiu 76 par wyraziło w styczniu pragnienie skorzystania z miejskiego programu, który dofinansowuje zabiegi in vitro. Kwota dofinansowania uległa podwojeniu, z 5 tysięcy złotych wzrosła do 10 tysięcy złotych. Co więcej, władze miasta zapewniły, że każda para spełniająca wymagane kryteria otrzyma wsparcie finansowe do czasu wprowadzenia ogólnopolskiego programu dofinansowania.

Od początku bieżącego roku obowiązują we Wrocławiu nowe zasady dotyczące dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego oraz adopcji zarodka. Budżet miejskiego programu finansowego skierowanego na te cele zwiększył się z 800 tysięcy złotych do całkowitej kwoty 2 milionów złotych. Suma ta została podzielona pomiędzy pięć placówek medycznych wybranych w konkursie i uczestniczących w programie. Miasto gwarantuje zwiększenie budżetu w przypadku wyczerpania tych środków – jak informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Przed wprowadzeniem nowych zasad rocznie do Wrocławskiego Programu In Vitro zgłaszało się około 170 par. Od momentu zniesienia limitów, zainteresowanie programem gwałtownie wzrosło. W samym styczniu zgłosiło się 76 par.

Nowe zasady będą obowiązywały do czasu wprowadzenia ogólnopolskiego programu dofinansowania in vitro. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, samorządy nie mają prawa finansować tych samych usług zdrowotnych, które są już pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program „in vitro” prowadzony w stolicy Dolnego Śląska umożliwia dofinansowanie jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka każdej parze – małżonkom lub partnerom, którzy zakwalifikowali się do udziału w programie. Dzięki temu wsparciu, liczba dzieci urodzonych dzięki procedurze in vitro wzrosła aż do 238.