Zmiana zasad dotacji na podłączenie do miejskiej kanalizacji od 1 lipca 2024 r. – zwiększone kwoty dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Zmiana zasad dotacji na podłączenie do miejskiej kanalizacji od 1 lipca 2024 r. – zwiększone kwoty dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Rozważasz pozbycie się szamba i chcesz podpiąć swój dom do sieci kanalizacyjnej? Musisz wiedzieć, że od 1 lipca 2024 r. przepisy dotyczące dotacji na te cele ulegną zmianie. Nie tylko zostaną one zwiększone, ale wnioskodawcy będą mogli uzyskać refundację aż do 80 procent kosztów udokumentowanych na ten cel. Dla osób prywatnych limit ten zostanie podniesiony z 2 000 zł do kwoty maksymalnej 6 000 zł, natomiast dla wspólnot mieszkaniowych limit wyniesie aż 10 000 zł.

Jednakże, ważne jest aby pamiętać, że wszelkiego rodzaju prace oraz koszty powiązane z inwestycją powinny być rozpoczęte dopiero po złożeniu stosownego wniosku o dotację oraz po formalnym podpisaniu umowy dotacyjnej!

Od 1 lipca 2024 roku, dotacja na podłączenie jednego obiektu mieszkalnego do sieci kanalizacyjnej pokryje do 80% udokumentowanych kosztów, nie przekraczając jednak sumy 6 000 zł dla osoby prywatnej (wcześniej granica wynosiła 2 000 zł) oraz 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Warunki otrzymania takiego dofinansowania obejmują:

Niezbędność złożenia wniosku o dotację oraz podpisania umowy dotacyjnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i ponoszenia kosztów związanych z inwestycją. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna mająca prawny tytuł do nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa. Obowiązkowe jest również, aby ścieki z danej nieruchomości były odprowadzane do szamba. Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (brak trwających procesów spadkowych), powinien zostać wydany warunek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości, a budynek musi być zarejestrowany jako obiekt mieszkalny w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.