Dziedziczenie długu po rodzicach. Na czym polega i jak spłacić należności?

Dziedziczenie długu po rodzicach. Na czym polega i jak spłacić należności?
young angry and worried man working with laptop at home looking at bills and paying bills in home finance concept

Zastanawiasz się, czy będziesz musiał spłacać długi po rodzicach i na jakich zasadach się to odbywa? To temat, który budzi wiele wątpliwości. Dlatego wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie, które są z nim związane. Zobacz, jak uniknąć problemów finansowych po śmierci rodziców.

Dziedziczenie po rodzicach a przepisy

Kwestie związane z dziedziczeniem są precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa. Zgodnie z nimi majątek osoby, która zmarła podlega dziedziczeniu. Może się ono odbyć:

  • na mocy testamentu – jeśli osoba zmarła, np. rodzic, pozostawiła taki dokument. Wówczas jej majątek jest rozdysponowany zgodnie z przedstawioną wolą;
  • na drodze ustawowej – gdy nie ma testamentu. Wówczas majątek przypada prawnym spadkobiercom.

Jeśli umrze Twój rodzic, zgodnie z prawem jesteś jego spadkobiercą. Ile spadku Ci przysługuje? Jest on dzielony po równo między współmałżonka zmarłego oraz jego dzieci, jednak przy zastrzeżeniu, że współmałżonek musi otrzymać minimum ¼ jego wartości. Czyli jeśli spadek ma być podzielony np. między drugiego, żyjącego rodzica i dwójkę dzieci, każda z osób uzyska prawo do 1/3 jego wartości.

Uwaga: spadek to nie tylko aktywa, czyli np. pozostawione przez zmarłego rodzica mieszkanie, gotówka czy samochód. Wliczają się do niego również pasywa, a więc zobowiązania finansowe, z których mama czy tata nie zdążyli się wywiązać za życia.

Czy długi po rodzicach zawsze się dziedziczy?

Obawiasz się, że długi po rodzicach będą dla Ciebie poważnym wyzwaniem finansowym? Przede wszystkim musisz pamiętać, że nie masz obowiązku przyjmowania spadku po mamie czy tacie. Prawo daje Ci trzy opcje. Są to:

  • przyjęcie spadku na wprost, co oznacza przejęcie na siebie wszystkich ewentualnych zobowiązań finansowych rodzica;
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tym przypadku odpowiadasz za zobowiązania finansowe rodzica tylko do wysokości pozostawionych aktywów (a zatem jeśli rodzic zostawił np. 100 000 zł długów, ale majątek po nim ma wartość 50 000 zł, spadkobierca odpowiada za zobowiązania finansowe tylko do wysokości 50 000 zł);
  • odrzucenie spadku.

Na podjęcie decyzji masz 6 miesięcy. Jeśli w tym terminie nie złożysz oświadczenia przed notariuszem lub sądem, uznaje się, że przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak spłacić długi po rodzicach?

W większości sytuacji dzieci decydują się na to, aby przyjąć spadek po rodzicu z dobrodziejstwem inwentarza. To opłacalne np. wówczas, gdy wysokość zobowiązań jest mniejsza niż pozostawiony majątek. Jeśli i Ty wybierzesz takie rozwiązanie, musisz skontaktować się z wierzycielami, u których zobowiązania miał zmarły rodzic i ustalić warunki ich spłaty. Jeśli mama lub tata byli np. klientami Ultimo, możesz to zrobić np. telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną infolinię lub przez portal obsługi zadłużenia Wspólnie z doradcą lub samodzielnie online ustalisz warunki ugody i uregulujesz długi po rodzicach w ratach – tak, by nie było to dla Ciebie uciążliwe. To najprostsze oraz najwygodniejsze rozwiązanie.