Odszczurzanie centrum Wrocławia

Odszczurzanie centrum Wrocławia

Letnie odszczurzanie centrum Wrocławia rozpoczęto pierwszego lipca. Chociaż odszczurzanie jest obowiązkiem właścicieli mieszkań i posiadłości, powodzenie całej akcji jest zależne również od mieszkańców. Władze miasta zarządziły deratyzację wokół obszaru granicznego z rzeką Odrą.

Dlaczego miasto jest znowu odszczurzane?

Ostatnie odszczurzanie władze miasta zarządziły w marcu 2021 roku. Z jakiego powodu proces odszczurzania zostaje powtórzony tak prędko? Wszystko ze względu na coraz częstsze zgłoszenia mieszkańców, dotyczące grasujących gryzoni. Centrum tak dużego miasta jest szczególnie narażone szczególnie w okresie letnim. W związku z tym turyści i więcej osób na urlopie generują więcej ruchu. Większy ruch z kolei przynosi więcej resztek jedzenia, którymi zainteresowane są szkodniki. Z tego powodu Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW zaleca powtórzenie odszczurzania w lipcu.

Jaka jest rola mieszkańców Wrocławia?

Nie zapominajmy o roli odgrywanej przez mieszkańców miasta. To oni odpowiadają za powodzenie deratyzacji całego miasta. Ponieważ to mieszkańcy w dużej mierze opowiadają za czystość w odszczurzanej okolicy, ich pomoc przyczyni się do zmniejszenia populacji gryzoni. Każdy obywatel ma do odegrania własną rolę w tym procesie. Jeszcze bardziej przyczynią się do akcji, jeśli będą zgłaszali wszelkie nieprawidłowości związane czystością zamieszkiwanej przez nich okolicy. Sama dezynfekcja okolicy odpowiednimi chemikaliami nie zwalczy plagi szczurów. To w rękach mieszkańców leży duża odpowiedzialność związana z tym przedsięwzięciem.

W jakich okolicznościach mieszkańcy przyczyniają się do poprawy czystości miasta:

  • Przede wszystkim nie dokarmiają zwierząt
  • Utrzymują czystość w miejscach takich jak wysypiska lub śmietniki publiczne
  • Starają się o czystość piwnic, ogrodów i innych miejsc, w których mogą się zadomowić gryzonie

W chwili rozpoczęcia odszczurzania, odpowiedzialne za to podmioty rozłożyły środki chemiczne. Znajdują się one w obszarach narażonych na zanieczyszczenie. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wyprowadzania zwierząt oraz o to, aby nie niszczyć preparatów odpowiedzialnych za zwalczanie szczurów.