Ekscytujące plany ekspansji sieci tramwajowej we Wrocławiu do 2030 roku

Ekscytujące plany ekspansji sieci tramwajowej we Wrocławiu do 2030 roku

Rozszerzenie istniejącej trasy tramwajowej, kończącej bieg na ulicy Katowickiej we Wrocławiu, jest w zaawansowanej fazie planowania. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, urzędnicy miasta mają na celu dobudowę drugiego toru przed obecną pętlą, zlokalizowanym na ulicy Opolskiej. Celem jest zakończenie tych prac do roku 2030.

Ulica Opolska to jedna z nielicznych bram do stolicy Dolnego Śląska, która jeszcze nie przeszła procesu modernizacji. Obecnie składa się tylko z jednego pasa ruchu w każdym kierunku, co prowadzi do częstych korków. Autobusy miejskie często tkwią w nich bezruchu, a jednotorowy tramwaj kończy bieg na pętli przy ulicy Katowickiej.

Ten obszar miasta przechodzi intensywną rozbudowę. Tereny po dawnym zakładzie Polleny są przekształcane w nowe osiedla mieszkaniowe. Znajdująca się w pobliżu Aleja Wielkiej Wyspy również stanowi ważny czynnik napędzający zmiany. W okolicy dynamicznie rozwijają się również Radwanice i Księże Wielkie, gdzie powstaje wiele nowych inwestycji mieszkaniowych. Prezydent miasta, Jacek Sutryk, wyraził swoje zaniepokojenie dotychczasową praktyką sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe na obrzeżach miasta bez poprawy dostępności komunikacyjnej.

Wskazał on na problem nowych, dużych osiedli pozbawionych tramwajów i z autobusami w korkach na jednopasmowych ulicach. Sutryk podkreślił, że obecnie, jeśli zezwala się na tworzenie nowych osiedli, oczekuje się od deweloperów realizacji inwestycji transportowych poprawiających dostępność lub samodzielne albo wspólne ich wykonanie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia nowym mieszkańcom.