MPK Wrocław inwestuje w szlifierkę do torowisk. Jak wpłynie to na komfort jazdy?

MPK Wrocław inwestuje w szlifierkę do torowisk. Jak wpłynie to na komfort jazdy?

Regularne szlifowanie szyn ma istotne znaczenie dla ich prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednie utrzymanie torów nie tylko przedłuża żywotność samej infrastruktury, ale także wpływa na długotrwałość tramwajowych wózków, które po nich poruszają się. Co więcej, utrzymanie gładkości szyn ma również korzystny wpływ na otoczenie, ponieważ tramwaje przemieszczające się po wyrównanych torach generują mniej hałasu. Niepozorne nierówności na powierzchni szyn są jednym z czynników powodujących hałas podczas jazdy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu zdecydowało się na zakup specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji torów – niewielkiej szlifierki. Choć urządzenie to nie jest dużym, samobieżnym pojazdem, jest ono odpowiednie do potrzeb zarządcy wrocławskiej infrastruktury torowej.

Ponadto, od 2019 roku MPK we Wrocławiu jest odpowiedzialne nie tylko za transport mieszkańców miasta, lecz także za utrzymanie infrastruktury torowej. Zadanie to przejęło od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Od 2020 roku MPK prowadzi program mający na celu poprawę stanu torowisk, znanym pod nazwą „Torywolucja”.

Nowo zakupiona szlifierka z pewnością ułatwi Miejskiemu Przewoźnikowi odpowiednie dbanie o stan torów. Wcześniej urządzenia tego typu musiały być wypożyczane.