Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej: Wydział Medyczny

Nowy kierunek na Politechnice Wrocławskiej: Wydział Medyczny

Biuro prasowe Politechniki Wrocławskiej poinformowało, iż uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek, którym jest medycyna. Rekrutacja na ten kierunek zostanie uruchomiona w piątek 23 czerwca, a 29 czerwca odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej na temat tego nowego kierunku na uczelni.

Nowo powstały Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej będzie mieścił się w dwóch budynkach: C-7 oraz C-20, które są częścią historycznego kompleksu dawnego szpitala przy ulicy Hoene-Wrońskiego. Jego pracownicy oraz studenci będą mieli do dyspozycji ponad 40 pomieszczeń, w tym laboratoria specjalistyczne oraz różnorodne pracownie.

Rektor uczelni, prof. Arkadiusz Wójs, wyraził swoje zadowolenie z otwarcia nowego wydziału, uznając to za kolejny etap w dążeniu do stworzenia nowoczesnej politechniki wzorowanej na czołowych europejskich uczelniach. Decyzja o wprowadzeniu Wydziału Medycznego na Politechnikę Wrocławską została podjęta we wrześniu 2022 roku.

W grudniu 2022 roku nastąpiło podpisanie umów o współpracy między Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz ośmioma szpitalami, które będą wspierały działalność naukową i dydaktyczną nowego wydziału. Lekarze z tytułami naukowymi, zatrudnieni w wrocławskich szpitalach, stanowić będą znaczącą część kadry naukowej tego wydziału.