Osoba, która stworzyła matury jest pochowana w Walimiu

Osoba, która stworzyła matury jest pochowana w Walimiu

Prawdopodobnie niewiele osób słyszało o tym, że twórca matur jest pochowany w powiecie wałbrzyskim. Urodził się on w Czarnym Borze i zmarł w Walimiu. Człowiekiem odpowiedzialnym za stworzenie tych egzaminów był pruski prezydent rządu śląskiego Karl von Zedlitz. Był następnie ministrem szkół i kościoła. Opracował te egzaminy w roku 1788. Były one furtka do tego, aby móc kontynuować edukację na uczelniach wyższych. Karl urodził się w roku 1731. Dzięki niemu zawdzięczamy okres egzaminów maturalnych, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych życiach.

Za życia zasłynął on przede wszystkim z tego, że był autorem wielu idei dotyczących szkolnictwa. Był znanym ministrem w Prusach i w Polsce. Karl pragnął doprowadzić do tego, aby w szkołach zerwano z mechanizmami polegającymi na bezmyślnym wpychaniu informacji w głowy dzieciaków. Chciał, aby na egzaminach pojawiało się więcej różnorodności, zachęcał do tego, aby uczniowie wykazywali się samodzielnym myśleniem. Przyczynił się do tego, aby jego idea stworzyła zupełnie nowy nurt w szkolnictwie.

Można powiedzieć, że dokonał całkiem dużego przełomu w świecie nauki

Karl dokonał istotnego przełomu, przez co został zapamiętany jako reformator oświaty i nauki w całym kraju. Stworzył niezwykle popularny egzamin, który stał się furtką do przejścia na studia wyższe. Wprowadził on podczas swojego życia szkolnictwo Prus w elitarny krąg, czego nie udało się dokonać jeszcze nikomu przed nim. Warto również wspomnieć o tym, że za swojego życia został także reformatorem akademii rycerskiej. Po utracie stanowiska ministra został nawet dyrektorem tej akademii, gdzie pełnił stanowisko przez wiele lat.

W ten sposób doszło do tego, że pierwszy raz w akademii rycerskiej mieszczącej się w Legnicy rycerze pisali egzamin dojrzałości po raz pierwszy w swoim życiu. Karl Abraham zmarł dokładnie w 1793 roku. Ostatnie lata swojego życia spędził w posiadłości w Walimiu, którą odziedziczył po rodzinie. Dlatego też po śmierci został pochowany właśnie na terytorium tej niewielkiej miejscowości, gdzie spoczął w katolickiej krypcie.