Rośnie zainteresowanie Programem Świadomej Donacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Rośnie zainteresowanie Programem Świadomej Donacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Od 2006 roku, kiedy to Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wprowadził Program Świadomej Donacji, zarejestrowało się w nim 350 osób, które pośmiertnie zdecydowały przekazać swoje ciała na potrzeby uczelni. Zauważalne jest przy tym rosnące zainteresowanie programem w ostatnich latach. Jak pokazują statystyki, jedynie w 2022 roku zgłosiło się do niego aż 80 osób.

Informacja ta została podana do publicznej wiadomości przez samą uczelnię we Wrocławiu. Koordynatorzy programu potwierdzili, iż od czasu jego powstania w 2006 roku, 350 osób wybrało opcję pośmiertnego przekazania swojego ciała na rzecz edukacji medycznej. Również w 2022 roku odnotowano wysokie zainteresowanie – liczba chętnych wyniosła 80.

Dr n. med. Zygmunt Domagała, inicjator programu i pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej UMW, podkreślił znaczenie akcji uczelni mających na celu „oswojenie” trudnej tematyki donacji. W każdym roku, przy okazji zbliżających się Zaduszek, pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego gromadzą się pod Collegium Anatomicum UMW, aby oddać hołd donatorom. Znicze i wiązanki są wyrazem wdzięczności oraz symbolizują poważanie dla ich decyzji. Domagała zaznaczył również, jak ważna jest edukacja na temat celów naukowych, dla których ciała są wykorzystywane, a także o szacunku, jakim pracownicy uczelni obdarzają zmarłych.