Święto Wrocławia: uroczysta sesja rady miejskiej i honorowy obywatel miasta

Święto Wrocławia: uroczysta sesja rady miejskiej i honorowy obywatel miasta

W ramach uroczystości związanych ze Świętem Wrocławia, które ma miejsce rokrocznie w dniu, gdy przypada święto św. Jana Chrzciciela – patrona wrocławskiej katedry i jednego z dwóch patronów miasta (obok błogosławionego Czesława), rada miejska organizuje uroczystą sesję. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych punktów obchodów tego miasta.

Podczas tegorocznej ceremonii, Marek Krajewski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, czyli „Civitate Wratislaviensi Donatus”. Takie wyróżnienie przyznawane jest przez Radę Miejską Wrocławia od 1993 roku, aby docenić osoby, które wyjątkowo zasłużyły się dla rozwoju i dobra tego miasta.

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wygłosił laudację na cześć laureata. W swoim przemówieniu podkreślał, że Marek Krajewski od lat z pasją opisuje miasto Wrocław – takie, jakie wszyscy je kochają. Zwrócił uwagę na fakt, że autor łączy w swojej twórczości elementy wielojęzyczności i wielokulturowości, a także różnorodne imiona Wrocławia. Ponadto, Sutryk zauważył, że Krajewski potrafi w niezwykły sposób przeplatać kryminalne historie barwnych, choć niekiedy mrocznych, bohaterów policyjnych z dziejami miasta – najpierw dotkniętego przez zniszczenia wojenne, a następnie odbudowywanego z miłością przez nowych mieszkańców.